V novom roku veľa zdravia a úžitok z nových informácií!

V novom roku šťastný krok,
zdravia, šťastia dostatok
Vám prajú

Eva a Martin Benkovci

a zároveň si Vás dovoľujú pozvať na najbližšie dva semináre konané v Žiline:

30. januára 2017 „Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017“ s lektorkami Ing. Jankou Turóciovou a Ing. Máriou Dimitrovovou z Finančnej správy SR

a

6. februára 2017 „Daňové priznanie FO za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017“ s Ing. Miroslavou Brnovou z MF SR.

Na oba semináre je možné sa prihlásiť on-line z tejto webovej stránky, alebo zaslaním mailovej správy s udaním, na ktorý seminár sa prihlasujete, údaje o odberateľovi a mená účastníkov. Platbu je možné zrealizovať na základe pozvánky, daňový doklad pošleme mailom po uskutočnení seminára.

V zákone o DPH tiež bolo pár zmien, avšak tak málo a týkajúcich sa predovšetkým Finančnej a daňovej správy a nie podnikateľov, že naša dlhoročná lektorka Ing. Viera Rojíková tento rok prednášky robiť nebude.

Zároveň Vám ponúkame možnosť objednať si nové 16. vydanie publikácie Podvojné účtovníctvo podnikateľov podľa stavu k 1. 1. 2015 od autorky Ing. Anny Cenigovej za cenu 25,30 eur s DPH, nezmenený počet strán 704, bez účtovania poštovného a balného. Expedícia poštou, alebo doručenie osobne v Žiline (pokiaľ siaha MHD) do 24 hodín od doručenia objednávky. Platba až následne po doručení knižky prevodom na základe faktúry. Knižka vyšla v lete 2016.

Informácia:

Vzdelávacia organizácia Ing. Eva Benková – EDUCA SLOVAKIA pozastavila svoju činnosť, ale v organizácii seminárov a inej činnosti bude pokračovať syn Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA (sídlo Platanová 3229/24, 010 07 Žilina, IČO: 46 499 288 DIČ: 10 74 557 748). Ja ho budem v plnom rozsahu zastupovať.

Tešíme sa na Vašu účasť a ponúkame aktuálne, vysokokvalitné informácie priamo od zdroja od špičkových slovenských lektorov a autorov.

Ing. Eva Benková

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, 2015

Už vyšlo 15. vydanie tejto obľúbenej publikácie pre všetkých účtovníkov, ekonómov, daňových poradcov a audítorov. Prijímame na ňu objednávky. Počet strán 704 formátu A5. Cena sa oproti poslednému vydaniu z roka 2014 nezmenila. Ide o aktualizované vydanie publikácie PÚ k 1. 1. 2015, zahŕňajúce zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov. Súvzťažnosti, samozrejme, nechýbajú.

  • Autor: Ing. Anna Cenigová
  • Počet strán: 704 strán
  • Väzba: mäkká
  • Rozmer: A5
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 978-80-969946-6-3
  • Dátum vydania: jún 2015

Dodacie podmienky:
Elektronický materiál zasielame do 24 hodín po úhrade objednávky, na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Ostatné produkty expedujeme poštou do 24 hodín po úhrade objednávky. V prípade, že nemáme tovar na sklade, expedujeme okamžite po naskladnení. V Žiline je možný osobný odber, prípadne Vám tovar doručíme osobne (v rozsahu MHD). Poštovné a balné je zahrnuté v cene tovaru. Cena je už 4 roky nezmenená.

Publikáciu si môžte objednať aj v našom eshope.

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2014 a zmeny od 1. 1. 2015

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Lektorky sú dlhoročné špecialistky v oblasti metodiky účtovníctva a DzP PO. Obe známe autorky odborných publikácií a článkov, lektorky Daňovej školy. Na seminári sú súčasne prítomné, vzájomne sa dopĺňajú, daná problematika je rozobraná súčasne z hľadiska účtovného aj daňového.
Súčasťou videoseminára je rozsiahly 89-stranový materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe. Obsah je aktuálny počas celého roka 2015.
Videoškolenie on-line možno sledovať na základe úhrady faktúry zákazníkom a po zaslaní prístupového hesla dodávateľom opakovane, neobmedzený počet krát, viacerými osobami súčasne.
V cene videoškolenia na 4 DVD je započítané aj poštovné, objednávky zo Žiliny (pokiaľ siaha MHD vybavujeme osobným doručením do 24 hodín od úhrady faktúry), ostatné poštou.

Celková dĺžka videoškolenia je 05:59:23.

Bezplatná ukážka

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 2014

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Súčasťou videoseminára je rozsiahly materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe.

Celková dĺžka videoškolenia je 6 hodín 35 minút 29 sekúnd.

Bezplatná ukážka

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker